Virtuaalne kvaliteediassistent

Kvaliteedispets on sinu virtuaalne assistent kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel, selle parendamisel, vajalike dokumentide koostamisel ja andmete analüüsil.

Virtuaalne kvaliteedispetsialist toetab:

 • probleemide lahendamisel seoses toote või teenuse kvaliteediga;
 • toote või teenuse väljatöötamist või edasiarendamist, kasutades selleks kvaliteedijuhtimise tööriistu;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamisel ning nõustab süsteemi sisseseadmisel;
 • kvaliteedijuhtimise dokumentatsiooni kooskõlla viimisel kvaliteedijuhtimissüsteemide standardiga ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemide standardiga ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardiga ISO 45001 ja teeb parendusettepanekuid teie kvaliteedikäsiraamatute kohta;
 • probleemide juurpõhjuste väljaselgitamisel;
 • riskianalüüside koostamisel;
 • kliendi tagasiside uuringute koostamisel ja läbiviimisel;
 • töötajate tagasiside uuringute koostamisel ja läbiviimisel;

  Teenus sobib ka mõne töötajaga mikroettevõtetele, kes soovivad oma kliendirahulolu suurendada ja alustavatele ettevõtjatele nende toodete ja teenuste väljaarendamisel.
  Kvaliteedispets ei müü ega edasta muul viisil teenuse osutamise käigus kogutud andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud õigusaktidest tulenevad juhud.