Kvaliteedijuhtimine

Virtuaalne kvaliteediassistent

Kvaliteedijuhtimisega seotud ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, olenemata nende suurusest, sõltumata sellest, kas selleks on loodud eraldi ametikoht või mitte, tegevusalast, omandivormist jms. Kui organisatsioonis puudub kvaliteedijuhi või kvaliteedispetsialisti ametikoht,  täidab kvaliteedijuhtimisega seotud ülesandeid tavaliselt tegevjuht või mõni teine tema määratud ametikoha esindaja, kelle ametinimetuses ei pruugi sõna “kvaliteet” kajastuda.

Peamised kvaliteedispetsialisti või kvaliteedijuhi töö osad on:

* Juhtimissüsteemi väljatöötamine ja haldamine

* Organisatsioonile kohalduvate väliste nõuete ohjamine

* Kliendisuhete süsteemi ohjamine

* Protsesside juhtimise toetamine ja koordineerimine

* Juhtimissüsteemi toimivuse hindamise korraldamine ja hindamisprotsessi arendamine

* Andmete kogumine ja analüüsimine

* Muudatuste juhtimine

* Juhtimissüsteemi sisemise ja välise teabevahetuse korraldamine

* Kvaliteedialane koolitamine

Kvaliteedispetsialisti tööd on kirjeldatud kutsestandardis Kvaliteedispetsialist, tase 5

Kvaliteedijuhi tööd on kirjeldatud kutsestandardites Kvaliteedijuht, tase 6 ja Kvaliteedijuht, tase 7.

Kui organisatsioonis puudub väljaõppinud kompetentne kvaliteedispetsialist või -juht või tema töökoormus on ajutiselt väga suur, võib olla mõistlik mõnede ülesannete täitmine väljastpoolt organisatsiooni sisse osta. Nii saab töö tehtud, tegemata järeleandmisi selle kvaliteedis.

Kvaliteedispets.ee virtuaalne kvaliteediassistent, kes teie organisatsiooniga tegeleb, vastab Kvaliteedispetsialist, tase 5 kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

Kvaliteedispets.ee pakub võimalust kvaliteedijuhtimisega seotud ülesannete täitmist tellida e-kirja või vestlusvormi kaudu. Nii saavad lihtsamad küsimused lahendatud töölaua tagant lahkumata ja töömahu perioodilisel suurenemisel ei ole vaja igakordselt värbamist läbi viia.

Esmakordsel teenuse tellimisel võime küsida teie organisatsiooni kohta rohkem infot, et osutatav teenus teie organisatsiooni vajadustele vastaks.